Wikia


Sjabloon:Infobox muziekvereniging

Het Delfts Studenten Muziek Gezelschap Krashna Musika (Krashna) is een studentenvereniging in Nederland met nadruk op het maken van klassieke muziek in ensembleverband. De vereniging werd in 1968 opgericht.

De vereniging is gehuisvest in Unit Cultuur op de campus van de Technische Universiteit Delft. Het symfonieorkest wordt gedirigeerd door Daan Admiraal en het koor staat onder leiding van Ruben de Grauw.

De Slavische naam Krashna Musika betekent bloemrijke muziek. Het logo stelt een faun voor, een Romeinse veldgod - half mens, half geit - die al muziek makend herderinnetjes schrik aanjaagt.

Het koor en orkest van Krashna Musika treedt vier keer (twee series waarvan elk tweemaal wordt opgevoerd) per jaar op in Delft en in de steden in de omgeving van Delft.

GeschiedenisEdit

Johan van Gool, 1968 - 1973Edit

In 1968 is de vereniging opgericht als algemene studentenmuziekvereniging in Delft onder leiding van Technische Hogeschool(TH)-cantor Johan van Gool. In de nieuwe vereniging wordt het Delfts Studenten Zangkoor opgenomen als ondervereniging, een koor waarin leden van de verschillende Delftse studentenverenigingen zingen. Het orkest van de vereniging wordt voor een groot deel gevormd door leden van Apollo en Banzaai, de orkesten van het DSC respectievelijk Virgiel. Het eerste concert van de vereniging wordt op 8 mei 1979 gegeven in de Aula van de TH.

Bestand:Oude Delft Oost-Indisch Huis.jpg

"Dames en heren musici, De opkomst van u voor de orkest- en koorrepetities was de laatste tijd zo stuitend beneden peil, dat elke complete vorm van repeteren onmogelijk is geweest."[1]
Na dit verontrustende bericht weet het 2e bestuur 1969-1970 in korte tijd de vereniging tot bloei te brengen. De Delftse Studenten Muziek Vereniging krijgt een nieuwe naam. Uit "Accoord", "Assurancetorix", "Eerste Delftse Algemene Blaas- en Strijkinrichting" en "Krasna Musika" wordt de laatste gekozen. Om grafische redenen en om de associatie met 'kras maar' te vermijden wordt later een h toegevoegd. Ook vindt de vereniging in de Vereniging van Delftse Hoogleraarsvrouwen een beschermvrouwe. Krashna neemt haar intrek in de grote en kleine zaal van de Verenigde Oostindische Compagnie aan de Oude Delft 39.

In 1970 wordt een barokensemble opgericht dat zich tot aan het eerste lustrum 'Quint' in een groot aantal mooie en zware werken zal bijten. Ook voert Krashna haar eerste Johannes Passion van Bach uit, met versterking van het Utrechts Studenten Koor en Orkest. Aangezien dit werk al 15 jaar niet meer in Delft is uitgevoerd, wordt hier door de locale pers bijzonder veel aandacht aan besteed. Na het concert spreekt dezelfde pers haar lof uit voor de authentieke en kleine bezetting. Lof is er ook op het Pan Concours, het landelijk concours voor studentenmuziekgezelschappen, waar Krashna wordt beloond met de legpenning voor de best presterende studentenstad.

Het 26e lustrum van de Technische Hogeschool wordt in januari 1972 groots gevierd met een feestweek, geopend door een concert door Krashna. Beethovens eerste, het celloconcert van Saint-Saëns en het Gloria van Poulenc met medewerking van zusterverenigingen uit Rotterdam en Utrecht. Meer samenwerking wordt aangegaan met Balder, het mannenkoor van Virgiel, in de vorm van kamermuziekavonden in Het Prinsenhof.

1972 is Krashna's eerste lustrumjaar: 'Quint'. Een feestweek met zeer uiteenlopende activiteiten waaraan ook de burgerij kan deelnemen wordt georganiseerd: een werkgroep 'Nieuwe Muziek' onder leiding van Daan Manneke en 'Kritiese Muziek' speelt in op actuele sociale en politieke conflictsituaties, onder meer door bestudering van Der Jasager van Brecht. Een bijzonder onderdeel van het lustrum is het carillonconcours, dat iedere liefhebber oproept een wijsje voor de beiaard van de Nieuwe Kerk te schrijven. Het lustrumjaar is het laatste jaar dat Johan van Gool de functie van TH-cantor, en daarmee dirigent van Krashna, bekleedt.

Cees Rotteveel, 1973 - 1980Edit

De opvolgingscommissie haalt Cees Rotteveel binnen als tweede TH-cantor en dirigent van Krashna. Cees is de frisse wind waar behoefte aan is, met zijn grote interesse in muziek en zijn wens te experimenteren. In de zomer van 1973 wordt de traditie van de zeilweek geboren.

Op 28 november 1974 verschijnt de eerste Krashna Krant. In de eerste jaren wordt de krant gevuld met zakelijk nieuws als agenda's en bestuursmededelingen. Verder verschijnen aankondigingen voor bijzondere projecten zoals Les mariés de la Tour Eiffel van Auric, Honegger, Milhaud, Poulenc en Tailleferre, onderdeel van Krashna's meer experimentele programmering onder Cees Rotteveel. In januari overlijdt Johan van Gool.

In het jaar 1975 treedt Krashna voor het eerst buiten de landsgrenzen. Op Kerstavond en op Eerste Kerstdag 1975 treden koor en orkest op tijdens de mis in de Parijse kerk Saint-Germain l'Auxerrois. Parijs applaudiseert luid en geeft gul an de collecte en dit alles in het kader van het Frans-Nederlandse Cultureel Verdrag.

Het 135e jaar dat de TH bestaat wordt in 1976 gevierd met een operaconcert. Het verhaal van Orpheus wordt verteld door middel van delen uit de opera's van Gluck en Monteverdi. Meer theater wordt georganiseerd in juni, wanneer het project 'Dans en Muziek in de Nederlandse Renaissance' plaatsvindt.

Een tweede buitenlands avontuur vindt in 1977 plaats in de vorm van een uitwisseling met de Keulense Johannes Kantorei. Activiteiten in het kader van Krashna's tweede lustrum worden in mei georganiseerd met muziek uit de 20e eeuw, oude muziek, orgelmuziek en een omvangrijk slotconcert in de TH-Aula. Gedurende de periode tot 1979 houdt de vereniging zich rustig. Vanaf 1979 wordt de draad weer opgepakt en werkt Krashna samen met het Leids Studenten Koor en Orkest Collegium Musicum

In 1980 voert Krashna haar derde Johannes Passion uit, de eerste keer onder Cees Rotteveel, en tevens het laatste concert van Cees Rotteveel.

Daan Admiraal, 1980 - HedenEdit

Bestand:Daan Admiraal1.jpg

Ter vervanging van Cees wordt een dirigent gezocht die de band tussen koor en orkest kan handhaven en misschien zelf versterken. Op 21 april adviseert de sollicitatiecommissie in de Krashnakrant om Daan Admiraal aan te nemen als nieuwe dirigent van Krashna. Zijn eerste concert is het diësconcert op 5 juni 1981, met een programma waaraan vijf weken gewerkt is.

Tweemaal wordt in het jaar 1981 samengewerkt met een andere vereniging, beide keren uit Rotterdam. Naast het Rotterdams Studenten Muziekgezelschap 'Erasmusica', komt het Rotterdams Harmonieorkest 'Excelsior' naar Delft om onder meer speciaal voor de gelegenheid gearrangeerde werken van Ennio Morricone uit te voeren. In hetzelfde jaar worden financiële tekortkomingen binnen de vereniging opgelost door een contributieverhoging naar 50 gulden en publicatie van alle leden met een schuld in de Krashna Krant.

Vanaf 1982 professionaliseert Krashna door voortaan naast een toelichting bij het programma ook enige woorden over de vereniging en de dirigent in het programmaboek te publiceren. De vereniging besluit dit jaar in locale bladen te adverteren voor nieuwe koorleden als gevolg van een afname van koorleden: "Krashna zoekt alten en bassen", en "Krashna zoekt sopranen en alten". In het voorjaar wordt opnieuw en groots samengewerkt met Erasmusica in Zoltán Kodály's Psalmus Hungaricus, het Te Deum van Dvořák en het Requiem van Fauré.

In 1983 viert Krashna haar derde lustrumjaar met een indrukwekkend programma, waaronder de Carmina Burana van Orff en Alexander Nevsky van Prokofjev. Korte tijd na het najaarsconcert wordt Alexander Nevsky nogmaals gespeeld als begeleiding bij de film. Krashna draagt tevens in 1983 haar kamermuziekbibliotheek over aan de openbare bibliotheek van Delft.

Ter gelegenheid van het derde lustrumjaar wordt op 30 maart 1985 een reünie georganiseerd. "De reünie dient een even uniek als onvergetelijk evenement te worden rondom een muzikaal-maatschappelijk thema voor leden en oud-leden van Krashna Musika.". Deze doelstelling vertaalde zich in een dag muziek maken, volksdansen en het beluisteren van bandopnamen uit het Krashna archief.

De Technische Hogeschool veranderde in 1986 van naam naar de Technische Universiteit Delft. Met medewerking van het Toonkunstkoor Leiden wordt groots uitgepakt in de Polowetser dansen van Borodin. Tevens voert Krashna dit jaar voor het eerst de vijfde symfonie van Sjostakovitsj uit.

In 1987 verhuist Krashna naar het Muzisch Centrum aan de Nieuwelaan en test tijdens het najaarsconcert het nieuwe 'elektro-akoestische' systeem van de TU-Aula. De verschillende nagalmtijden in het slotakkoord van Les Bîches van Poulenc zorgen voor hilariteit. Vier jaar na het derde lustrum wordt met een uitdagend repertoire van onder meer Satie's Parade en Le Roi David van Honegger het vierde lustrum gevierd.

Krashna speelt in 1988 de Nederlandse première van Bohuslav Martinů. Dit wordt gecombineerd met het celloconcert van Dvořák, een iets bekender werk, met Pieter Wispelwey als solist. in februari wordt in samenwerking met het VU-koor en het VU-orkest de Glagolitische mis van Janáček uitgevoerd in het Koninklijk Concertgebouw. Krashna heropent tevens ditzelfde jaar haar bar in het Muzisch centrum met "bier, whisky voor Daan en borrelnoten, die de Krashnabar onderscheiden van al zijn soortgenoten".

Bestand:Delft - Allerheiligen kerk.jpg

In 1989 trekt Krashna met het Requiem van Mozart een overvolle Sacramentskerk en stuurt nog enige honderden mensen naar huis. Na Mozart volgt een programma met werken van Stravinsky, zijn Le sacre du printemps en Les Noces. "opwindend, fascinerend, geraffineerd en kleurrijk" volgens de media. Krashna wordt een officiële vereniging met statuten en een huishoudelijk reglement.

De Messa da Requiem van Verdi en het War Requiem van Britten worden in 1990 in een enkel jaar ingestudeerd en uitgevoerd in samenwerkingsverband met andere ensembles. De Messa da Requiem wordt samen met de Koninklijke Zangvereniging Excelsior uit Den Haag uitgevoerd terwijl voor het War Requiem opnieuw een samenwerking wordt aangegaan met de collegastudenten van de Vrije Universiteit en met jongeren uit het jongenskoor van de Kathedraal Sint Bavo. Het "schitterend gecomponeerde, razend moeilijke stuk" wordt gespeeld in De Doelen en op 4 mei in het Koninklijk Concertgebouw. Dit laatste concert wordt live uitgezonden via Radio 4.

In het najaar van 1991 wordt een Spaans programma gespeeld, met naast de Falla ook de opera Goyescas van Granados. In het voorjaar voert Krashna ter gelegenheid van de 150e verjardag van de TU onder andere het speciaal voor deze mijlpaal geschreven Correspondances van Micháns uit.

De 25e verjaardag van Krashna wordt gevierd met lustrummokken, lustrumtruien, een kamermuziekproject en een lustrumtournee. Met de Psalmus Hungaricus van Kodály en de zesde symfonie van Sjostakovitsj worden Utrecht, Amsterdam en Leiden aangedaan. Op 29 april wordt het lustrumboek uitgegeven. Op de klanken van Krashna-trompettisten wordt de eerste paal van het Cultureel Centrum aan de Mekelweg geslagen.

Daan Admiraal en Leo Rijkaart, 1993 - 2000Edit

Vanaf september 1993 wordt een tweede dirigent voor het koor van Krashna aangesteld wegens de aanstelling van Daan Admiraal bij Toonkunst Rotterdam. Leo Rijkaart zal vanaf dit moment het koor dirigeren.

In mei 2000 wordt de eerste Mahler-symfonie door Krashna uitgevoerd: De eerste symfonie.

Bestand:Cultureel Centrum TU Delft.JPG

Krashna verhuist in 1994 naar het nieuwe Cultureel Centrum aan de Mekelweg, verliest haar eigen bar en verhoogt de contributie voor niet-studenten. Na een Pools programma met de Stabat Maters van Penderecki en Szymanowski en het Concert voor orkest van Lutosławski wordt opnieuw een binnenlandse tournee georganiseerd. Utrecht, Amsterdam en Rotterdam worden gefêteerd op onder andere de tiende symfonie van Sjostakovitsj en de Polowetser dansen van Borodin.

Bestand:Theater de Veste - Delft.jpg

Na de opvoering van de tweede symfonie van Mahler wordt het 750-jarig bestaan van Delft in 1995 gevierd met een opera. Leden van Krashna richten de Delftsche Opera Compagnie op en nodigen componist Kees Olthuis en librettist Rob van Megen uit een opera te schrijven over de moord op Willem van Oranje, getiteld ''François Guyon'', uit te voeren door Krashna in het nieuw geopende Theater de Veste. Koor, orkest en solisten schitteren in 10 uitverkochte uitvoeringen.

Na twee groot-project-jaren voert Krashna in 1996 twee programma's uit, met onder meer het vioolconcert van Tsjaikovski, de zesde symfonie van Prokofjev en de Gloria van Poulenc. De Vereniging ontvangt dit jaar het Wit-Russische koor uit Minsk Cantus Juventae.

Het zesde lustrumjaar wordt in 1997 gevierd. 30 jaar Krashna gaat de geschiedenis in als FAUNtastisch. Vier gigantische projecten markeren het zesde lustrum. Hoogtepunten vormen een openluchtconcert op de Markt van Delft, de Carmina Burana van Orff, het Te Deum van Dvořák, de Ouverture 1812 van Tsjaikovsky met het carillon van de Nieuwe Kerk en een echte schutterij, en de geënsceneerde uitvoering van de Matthäus Passion van Bach. "De Delftse TU-studenten hebben deze week geschiedenis geschreven."

In 1998 speelt Krashna de zevende symfonie 'Leningrad' van Sjostakovitsj en in het najaar de Ouverture Candide van Bernstein in een volledig Amerikaans programma in het voorjaar. De vereniging wordt opgeschrikt door de slechte gezondheid van Cees Rotteveel, directeur van het Cultureel Centrum, oud-dirigent van Krashna en erelid.

1999 is het laatste jaar voor Leo Rijkaart als Krashna-koordirigent. Hij wordt opgevolgd door Gilles Michels. Krashna gaat in dit jaar voor het eerst echt op buitelandse tournee, de twee concerten in Parijs en Keulen in de jaren '70 waren niet meer dan uitstapjes. De tournee leidt naar Toscane, waar Krashna in Capannoli, Siena en in de Santa Croce in Florence concerteert. De plaatselijke bevolking raakt tot tranen geroerd van zoveel musicerende jonge mensen.

Cees Rotteveel komt in januari 2000 te overlijden.

Daan Admiraal en Gilles Michels, 2000 - 2008Edit

Na vele jaren gaat Krashna weer een samenwerking aan met Collegium Musicum uit Leiden. CM bestaat 65 jaar en voert een groot koorwerk uit waarvoor mensen en in het bijzonder mannen nodig zijn. Krashna heeft de derde symfonie van Mahler geprogrammeerd waarin een groot vrouwenkoor gevraagd wordt. Delft en Leiden vullen elkaar aan. Om te vieren dat Daan 20 jaar dirigent bij Krashna is en de programmering vraagt om een substantiële zaal, wordt het concert in het Concertgebouw gegeven. Dit is het eerste eigen concert van Krashna in het Concertgebouw.

In 2001 voegt Krashna met het Kol Nidre van Schönberg een nieuw hoofdstuk toe aan haar repertoire, om vervolgens in een uitverkochte Oude Kerk het traditionele concert TU-lustrumconcert te geven ter gelegenheid van het 160-jarig bestaan van de universiteit.

Het zevende lustrumjaar (2002) wordt gevierd met een buitenlandse tournee. Met een voor kerken problematisch programma - Also sprach Zarathustra van Strauss wordt niet door kerken gewaardeerd - wordt Parijs bezocht. Vervolgens leidt de tournee naar Aken, waar vervolgens samen met Collegium Musicum Aachen, het koor van de Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule de Messe solennelle van Berlioz wordt uitgevoerd. De studenten uit Aken reizen mee naar Nederland om het werk ook in De Doelen uit te voeren. Een concert dat ruim een half uur te laat begint wegens enorme rijen belangstellenden en foute inschattingen van de zaal.

Ofschoon Delft dichterbij Den Haag dan bij Rotterdam ligt, en De Doelen door Krashna gefrequenteerd wordt, vindt in december 2003 het eerste eigen concert van Krashna plaats in de Dr. Anton Philipszaal. In het voorjaar wordt het akoestisch systeem van de TU-Aula danig op de proef gesteld in Richard Strauss' Vier letzte Lieder. Sopraan Dorothy Grandia wint het van de techniek.

Twee hoogtepunten vinden kort na elkaar plaats in het voorjaar van 2005. Op 4 mei voert Krashna, bijgestaan door Toonkunst Rotterdam het War Requiem van Britten uit. De Nieuwe Kerk wordt voor deze gelegenheid verbouwd. Over de banken heen verschijnt een groot podium voor koor en orkest, het kamerorkest neemt plaats in het noordelijk transept. 's Avonds, na twee minuten stilte, is een volledig gevulde kerk, toeschouwers en musici, geuite van een zeer indrukwekkende uitvoering. Een maand later wordt de achtste symphonie van Sjostakovitsj gedaan in de Dr. Anton Philipszaal, gevolgd door een borrel met Jan Peter Balkenende. Krashna wordt uitgebreid met een jazzafdeling.

De samenwerking met Collegium Musicum Aachen wordt in 2005 opnieuw aangegaan. Ditmaal om de Messa da Requiem van Verdi uit te voeren. In Aken vindt het concert plaats in de beroemde Krönungshalle van het Stadhuis van Aken. In Nederland wordt het werk in de Elandstraatkerk in Den Haag uitgevoerd. In mei reist Krashna naar Hongarije voor een, op de bezoekersaantallen na, zeer succesvolle tournee. Naast koor en orkest gaat ook de Krashna Big Band mee op tournee.

Twee jaar na de start als onderdeel van Krashna wordt de jazzafdeling zelfstandig onder de naam 'Groover'. Krashna zelf besteedt ruim aandacht aan het vijfde lustrum van Daan bij de vereniging. Daan krijgt 'carte blanche' aangeboden en stelt een volledig Nederlands programma samen inclusief een opdrachtcompositie door Chiel Meijering. Aan het programma wordt onverwacht lang gerepeteerd door een val en beenbreuk van Daan in Schotland. De Johannes Passion van Bach in maart in de Oude Kerk toont het hoge niveau van Krashna, verstaanbaar tot op de achterste rij.

In 2008 wordt Krashna 40. Met een groot aantal zeer verschillende evenementen wordt het achtste lustrum gevierd. In januari concerteert Krashna met onder andere Ein deutsches Requiem van Brahms, bijgestaan door het koor van Collegium Musicum uit Leiden. Tijdens de daarop volgende tournee naar Hamburg, Kopenhagen en Malmö worden het Requiem van Mozart en Rachmaninovs tweede symfonie met steeds beter niveau uitgevoerd, met als climax het concert in de TU-Aula na terugkeer in Delft, dat het laatste concert van Gilles markeert die naar het Utrechts StudentenKoor en -Orkest verhuist. Op 5 september wordt de Delftse burgerij betrokken bij het lustrum en wordt er gefêteerd met een concert op de Markt.

Daan Admiraal en Chris Pouw, 2008 - 2011Edit

Chris Pouw wordt in de tweede helft van 2008 aangenomen als opvolger van Gilles Michels. In hetzelfde jaar worden als onderdeel van het lustrumjaar een festival georganiseerd: 'Classical Music voor Dummies' met naast de masterclasses ook nog lezingen, workshops en een optreden van het Krashna Kamer Orkest (Krashko). Onder leiding van Willem de Bordes speelt het Krashko een zelfstandig concert in de Pelgrimvaderskerk in Rotterdam. Gedurende dit concert worden nieuwe, moderne composities van jonge talentvolle componisten ingestudeerd en uitgevoerd op een speciaal 'Next Generation' -kamermuziekconcert in DOK, de openbare bibliotheek van Delft. Voor het voorjaarsconcert van 2009 wordt een samenwerking aangegaan met het TU Delft Zomerfestival wat leidt tot een blauwe loper en M&M's in de kleuren TU Delft blauw en Krashna oranje bij het voorjaarsconcert in de Maria van Jessekerk.

Een bijzondere samenwerking tussen de orkesten van de drie technische universiteiten van Nederland (de Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Twente) vindt plaats in het najaar van 2009. In hetzelfde najaar komt de traditie van campusconcerten tot stand: Kleine kamermuziekconcerten gegeven voor en door studenten en medewerkers van de faculteiten gedurende de lunch. In het voorjaar voert Krashna onder andere een Nederlandse première ('''The Ocean''' van Hadley) uit in Delft en Hamburg. Voor dit concert wordt samengewekt met het Haags Toonkunstkoor

In het voorjaar van 2011 gaat Krashna op tournee naar Duitsland en Tsjechië. In totaal worden drie concerten gegeven in de volgende steden: Freiberg (zusterstad van Delft), Kutná Hora en Praag. Het kamerkoor voert in dezelfde periode twee a capella concerten uit.

Voor het einde van de zomerperiode wordt de samenwerking met Chris Pouw verbroken.

Daan Admiraal en Ruben de Grauw, 2011 - HedenEdit

Ruben de Grauw wordt gevonden als nieuwe koordirigent en begeleidt vanaf het najaar van 2011 het koor van Krashna.

Gedurende 2011 vindt opnieuw een samenwerking met de andere TU's plaats met ditmaal steun van de 3TU Federatie. Het resulterende najaarsconcert wordt met groot succes in Het Concertgebouw gegeven, waarbij het koor van Krashna bijgestaan wordt door het Studentenkoor Amsterdam. De samenwerking tussen het koor van Delft en het koor van Amsterdam leidt tot ondersteuning van het Krashna orkest bij de concerten van het Studentenkoor Amsterdam.

In 2012 wordt in het voorjaar een volledig Russisch programma uitgevoerd, waarbij de bladmuziek van Degtyaryov vanuit de partituur voor het orkest wordt uitgewerkt.

2013 is het 9e lustrumjaar van Krashna en krijgt het thema 'Haute Cuisine'. Als onderdeel van het festijn voert Krashna onder leiding van regisseur Floris Visser de opera Carmen van Bizet uit. Het stuk wordt uitgevoerd in de Aula van de TU Delft, die op dat moment is omgebouwd tot een stierenarena. Gedurende het jaar wordt elke maand een lustrumactiviteit gepland, zoals een concert in de Efteling, een liftwedstrijd en een muzikale marathon door de hele binnenstad, waarbij er ook muziek schalt vanaf de Nieuwe Kerk. Krashna voert in het voorjaar enkele werken uit die in Parijs zijn gecomponeerd en gaat hiervoor ook op een kleine tournee naar Parijs.

Tournees en ConcertreizenEdit

Parijs: Kerstavond en Eerste Kerstdag 1975Edit

Bestand:Saint-Germain l'Auxerrois edit.jpg

Op Kerstavond en op de Eerste Kerstdag wordt door Krashna de eerste keer buiten Nederland opgetreden. De concerten wordt gegeven in de Parijse kerk Saint-Germain-L'Auxerrois

Keulen-Klettenberg: 17 december 1977Edit

Het tweede buitenlandse avontuur vindt plaats in de vorm van een utwisseling met de Johannes Kantorei uit Keulen. Als onderdeel van deze uitwisseling reist Krashna naar Keulen-Klettenberg waar het op 17 december een concert geeft.

Utrecht, Amsterdam en Leiden: 1993Edit

Ter viering van het vijfde lustrum van Krashna Musika wordt een tournee georganiseerd waarbij orkest en koor de Marekerk in Leiden, de Sacrementskerk in Delft, De Duif in Amsterdam en de Janskerk in Utrecht vullen met de Psalmus Hungaricus van Kodály, de zesde symfonie van Sjostakovitsj en de Aeneas van Roussel.

Utrecht, Amsterdam en Rotterdam: 1995Edit

In 1995 wordt opnieuw een binnenlandtournee georganiseerd, waarbij Krashna ditmaal Utrecht, Delft, Rotterdam en Amsterdam aandoet.

Capannoli, Siene en Florence: 2000Edit

Bestand:Eglise santa croce.jpg

Krashna gaat in 2000 op tournee naar Italië, waarbij een programma van Handel, Grieg, Britten, Manneke en Stravinsky opgevoerd wordt in de Abbazia di San Bartolomeo te Capannoli, de Santa Croce in Florence en de Santa Maria in Siena.

Hamburg: 5 juni 2010Edit

In samenwerking wordt met het Haags Toonkunst Koor het Mare Liberum van Roel van Oosten uitgevoerd in de Rudolf Steinerschule te Hamburg

Freiberg, Kutná Hora en Praag: 2011Edit

Krashna voert in het voorjaar van 2011 stukken van Mozart, Martinů en Janáček op tijdens de tournee naar Duitsland en Tsjechië, waarbij opgetreden wordt in de Nikolaikirche te Freiberg, de Chrám Nanebevzeti panny Marie te Kutná Hor en de de Betlémská kaple te Praag

Parijs: 8 juni 2013Edit

Als onderdeel van de uitvoering van een Frans repertoire bezoekt Krashna op 8 juni 2013 het Oratoire du Louvre in Parijs om stukken op te voeren van Martinů, Fauré, Stravinski en Messiaen.

Aantal leden vanaf 1968 tot 2013Edit

Scriptfout

Vaste aanvoerders in 2014Edit

Repertoire en ConcertenEdit

1968 - 1973Edit

Datum Dirigent Programma Locatie Bijzonderheden
8 mei 1969 Johan van Gool Wolfgang Amadeus Mozart - Strijkkwartet
Felice Giardini - Duetten voor twee celli
Hans Leo Hassler - Jungfrau, dein schön Gestalt
Orlando di Lasso - Audite Nova
Orlando di Lasso - Quand mon mari vient de dehors
Clément Janequin - Ce sont galants qui s'en vont réjouir
August Müller - O Pepita!
Johann Sebastian Bach - Brandenburgs concert no. 4
Johann Sebastian Bach - Cantate no. 140 'Wacht auf, ruft uns die Stimme'
Senaatszaal van de TH-Aula, Delft
15 mei 1970 Johan van Gool Charles Gounod - Petite Symphonie
Jan Mul - Confetti Musicali
George Frideric Handel - Orgelconcert no. 4
Hans Henkemans - Prima Vera
Wolfgang Amadeus Mozart - Vesperae Solennes de Confessore
Oude Kerk, Delft Louis Houët - orgel
Heent Prins - sopraan
Albarta de Groot - alt
Erik de Quincey - tenor
Nico Klop - bas
11 december 1970
13 december 1970
Johan van Gool Dietrich Buxtehude - Das neugeboren Kindelein
Johann Sebastian Bach - Orkestsuite no. 1
Frank Martin - Concert voor klavecimbel en orkest
Darius Milhaud - La création du monde
Wolfgang Amadeus Mozart - Symphonie no. 31 'Pariser'
Nieuwe Kerk, Delft
Concertzaal Diligentia, Den Haag
Arend Scheurkogel - klavecimbel
6 april 1971 Johan van Gool Johannes Sebastian Bach - Johannes Passion Oude Kerk, Delft Erik de Quincey - tenor (evangelist)
Nico Klop - bas (Christus)
Heent Prins - sopraan
Alberta de Groot - alt
Jouke Krediet - tenor
Michiel ten Houte de Lange - tenor
Jan Rovel - bas
14 mei 1971 Johan van Gool Hendrik Andriessen - Ricercare
Wolfgang Amadeus Mozart - Sinfonia concertante in Es
Joseph Haydn - Symfonie no. 104 'Londoner'
Witold Lutosławski - Mała suita
Stadsdoelen, Delft Jos Linssen - hobo
André van Eggelen - klarinet
Adriaan van Haaften - fagot
Frank Mol - hoorn
16 december 1971 Johan van Gool Ludwig van Beethoven - Ouverture 'Prometheus'
Johann Sebastian Bach - Brandenburgs concert no. 4
Camille Saint-Saëns - Celloconcert no. 1
Francis Poulenc - Gloria
Lambertuskerk, Rotterdam Erna Spoorenberg - sopraan
Egbert Jan Hoogenberk - cello
10 januari 1972 Johan van Gool Ludwig van Beethoven - Symfonie no. 1
Camille Saint-Saëns - Celloconcert no. 1
Jaap Geraedts - Koraalfanfare voor koperblazers en slagwerk
Francis Poulenc - Gloria
TH-Aula, Delft Openingsconcert 130ste dies TH
Erna Spoorenberg - sopraan
Egbert Jan Hoogenberk - cello
28 maart 1972 Johan van Gool Johann Sebastian Bach - Johannes Passion Oude Kerk, Delft Jouke Krediet - tenor (evangelist)
Nico Klop - bas (Christus)
Trudy Koeleman - sopraan
Reinata Heemskerk - alt
Wouter Goedhart - tenor
Henry Blackmon - bas
12 mei 1972 Johan van Gool Johann Sebastian Bach - Orkestsuite no. 3
Ludwig van Beethoven - Meeresstille und glückliche Fahrt
Felix Mendelssohn-Bartholdy - Ouverture 'Die Hebriden'
Darius Milhaud - Concert voor slagwerk en orkest
Otto Ketting - Concertino voor orkest en jazzquintet
TH-Aula, Delft
14 december 1972 Johan van Gool Anatole Liadow - Acht Russische volksliederen voor orkest
Wolfgang Amadeus Mozart - Ouverture 'Der Schauspieldirektor'
František Kramář - Klarinetconcert
Hans Kox - Concert voor orkest
Igor Stravinsky - Eerste en tweede suite
Immanuelkerk, Delft André van Eggelen - klarinet
19 mei 1973 Johan van Gool Ronald Snijders - Krashna Ouverture
George Frideric Handel - Coronation Anthems
Géza Frid - 12 Metamorfosen
Camille Saint-Saëns - Carnaval des animeaux
Oude Kerk, Delft Lustrumconcert
29 november 1973 Cees Rotteveel Joseph Haydn - Symfonie no. 97
John Dowland - Fine Knacks for Ladies
Wolfgang Amadeus Mozart - Alma Dei Creatoris
Wolfgang Amadeus Mozart - Voi che sapete
Hugo Distler - Die traurige Krönung
Gustav Mahler - Liebst du um Schönheit
Gustav Mahler - Wo die schönen Trumpeten blasen
Charles Ives - The Unanswered Question
Herman Strategier - Partita in modi antichi
Immanuelkerk, Delft Lucia Kerstens - mezzosopraan

1974 - 1978Edit

Datum Dirigent Programma Locatie Bijzonderheden
4 april 1974 Cees Rotteveel Claude Debussy - Petite suite
Erik Satie - Trois petites pieces montées
Gabriel Fauré - Pavane
Gabriel Fauré - Requiem
Sacramentskerk, Delft Eke Witteveen - sopraan
Felix Schoonenboom - bariton
4 mei 1974 Cees Rotteveel Gabriel Fauré - Requiem Kloosterkerk, Den Haag Eke Witteveen - sopraan
Felix Schoonenboom - bariton
7 juni 1974 Cees Rotteveel Johann Sebastian Bach - Sonate in Es voor fluit
Gabriel Fauré - Troisième barcarolle
Ronald Snijders - Trio miniature in f
Claude Debussy - Etude pour les agréments
Anton Reicha - Quintet op. 91 no. 3
Jean Absil - Dances bulgares op. 103
Orazio Vecchi - So ben mi ch'a bon tempo
William Dawson - Moto perpetuo
Kenneth Wilson - Variations on a Theme of Paganini
Clare Grundmann - Caprice for Clarinets
Eric Satie - Trois petites pièces montées
Joseph Haydn - Symfonie no. 101
TH-Aula, Delft
30 november 1974 Cees Rotteveel Camille Saint-Saëns - Symfonie no. 2
Jean Sibelius - Karelia Suite
Antonín Dvořák - Serenade op. 44
Richard Strauss - Serenade op. 7
Johannes Brahms - Tragische ouverture
Immanuelkerk, Delft Met medewerking van Studio Pépin
12 december 1974 Cees Rotteveel Johann Sebastian Bach - Wie schön leuchtet der Morgenstern
Johann Sebastian Bach - Uns ist ein Kindlein heut geborn
Johann Sebastian Bach - Wachet auf
Johann Sebastian Bach - Pastorale
Henry Purcell - Thy Righteousness
Henry Purcell - O God
Antonio Vivaldi - Psalm 116
Hans Leo Hassler - Cantate Domino
Giovanni Pierluigi da Palestrina Tenebrae factae sunt
Tomás Luis da Vittoria - Domine non sum dignus
Jacob Arcadelt - Oh felici occhi miei
Jacob Arcadelt - Il bianco e dolce cigno
Jacob Arcadelt - Voi ve n'andat'al cielo
traditioneel - Kinder Swijght
Immanuelkerk, Delft In samenwerking met Katholiek Studentenkoor Balder
2 mei 1975
23 mei 1975
Cees Rotteveel Georges Auric, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc,
Germaine Tailleferre - Les mariés de la Tour Eiffel (libretto door Jean Cocteau)
Junushof, Delft
TU-Aula, Delft
In samenwerking met mimespelers van De Delftse Komedie
en lerarenopleiding ZWN
18 december 1975 Cees Rotteveel Johann Pachelbel - Von Himmel hoch da kom ich her (voorspel)
Johann Sebastian Bach - Von Himmel hoch da kom ich her (koraal)
Dietrich Buxtehude - In dulci jubilo (voorspel)
Michael Praetorius - In dulci jubilo (koraal)
Michael Praetorius - Es ist ein Ros entsprungen
Johann Crüger - Fröhlich soll mein Herze springen
traditioneel - Kinder swijght
Wolfgang Amadeus Mozart - Missa brevis in D
William Boyce - Symfonie no. 5
Modest Moussorgsky - Ouverture Chowansjtsjina
Anton Bruckner - Ouverture in G
Sacramentskerk, Delft
24 december 1975
25 december 1975
Cees Rotteveel Wolfgang Amadeus Mozart - Missa brevis in D Eglise Saint-Germain-l'Auxerrois, Parijs
26 mei 1976 Cees Rotteveel Carl Philip Emanuel Bach - Marcia 1, 2 en 3
Claudio Monteverdi - Confitebor tibi Domine
Claudio Monteverdi - Terzo alla francese
Johannes Brahms - Waldesnacht
Zoltán Kodály - Mátrai képek
Georg Druschetzky - Partita no. 4
Pieter Hellendaal - Concerto Grosso voor strijkorkest op. 3 no. 1
Max Reger - Lyrisches Andante
Georges Bizet - Jeux d'enfants
Georges Bizet - Petite suite d'orchestre
Adelbertkerk, Delft
26 november 1976 Cees Rotteveel Anton Bruckner - Locus iste
Luigi Cherubini - Requiem in C
Franz Schubert - Ouverture in C
Robert Schumann - Ouverture, scherzo en finale
Nieuwe Kerk, Delft
9 januari 1977 Cees Rotteveel Franz Schubert - Ouverture in C
Anton Bruckner - Locus iste
Johannes Brahms - Da unter im Tale
Heitor Villa-Lobos - Rosa amarella
Wolfgang Amadeus Mozart - Te Deum
Wolfgang Amadeus Mozart - Pianoconcert voor twee pianos
TH-Aula, Delft Laetitia van Wayenburg - piano
Kees van der Zanden - piano
17 mei 1977 Cees Rotteveel
Krijn Koetsveld
Claudio Monteverdi - L'Orfeo
Christoph Willibald Gluck - Orpheus
TH-Aula, Delft In samenwerking met Katholiek Studentenkoor Balder
Jitske Steendam - sopraan
Lies van de Pool - alt
Michiel ten Houte de Lange - tenor
Ben Weber - clavecimbel
Peter Ypma - cello
Ton Heddema - verteller
29 oktober 1977 Cees Rotteveel
Gerda Schaarwächter
Michael Praetorius - Sanctus
Michael Praetorius - Magnificat
Hugo Distler - Totentanz
Johann Pachelbel - Was Gott tut, das ist wohlgetan
Heinrich Schütz - Musikalische Exequien
Nieuwe Kerk, Delft In samenwerking met Johannes Kantorei Köln
Lex de Haan - bas
Gerard Bart - orgel
Jon Laukvik - orgel
Paul Leufkens - cello
Peter Ypma - cello
Rein Jonkman - contrabas
9 december 1977
17 december 1977
Cees Rotteveel Maarten Luther - Nun komm, der Heiden Heiland
Michael Praetorius - Meine Seele erhebt den Herren
traditioneel - Josef, lieber Josef mein
Benjamin Britten - A boy was born
Johann Pachelbel - Was Gott tut, das ist wohlgetan
Anton Bruckner - Mars in D
Joseph Haydn - Symfonie no. 92 'Oxford'
Sacramentskerk, Delft
Johanneskirche, Keulen-Klettenberg
27 mei 1978 Cees Rotteveel Antonín Dvořák - Tsjechische suite
Wim Dirriwachter - Vier Nederlandse volksliederen
Béla Bartók - Vier Slowaakse volksliederen
Johannes Brahms - Schicksalslied
Ton de Leeuw - The Magic of Music
Tristan Keuris - Choral Music for Orchestra
Jaap Geraedts - Danssuite uit Krûstocht
TH-Aula, Delft Hubert Meesters - piano

1979 - 1983Edit

Datum Dirigent Programma Locatie Bijzonderheden
18 mei 1979 Cees Rotteveel Ernst Toch - Fuge aus der Geographie
Hugo Distler - Denke es, o Seele
Hugo Distler - Suschens Vogel
Hugo Distler - Ein Stündlein wohl vor Tag
Hugo Distler - Frage und Antwort
Antonio Rosetti Partita in F
Charles Ives - Symfonie no. 3
Wolfgang Amadeus Mozart - Hoboconcert in C
Zoltán Kodály - Kállói Kettõs
Sacramentskerk, Delft Solist onbekend
29 november 1979 Cees Rotteveel Herman Strategier - Partita in modi antichi
Gustav Mahler - Vijf liederen uit 'Des Knaben Wunderhorn
Hendrik Andriessen - Due madrigali
Rudolf Wagner-Régeny - Genesis
Sacramentskerk, Delft Ans van Dam - alt
29 februari 1980 Cees Rotteveel
Bruno van Greeve
Nico van der Meel
Wolfgang Amadeus Mozart - Symfonie no. 23
Benjamin Britten - Flower Songs
Joseph Haydn - Der Sturm
Johan Strauss - Rosen aus dem Süden
Luigi Cherubini - Requiem in C
Immanuelkerk, Delft In samenwerking met Collegium Musicum Leiden
6 juni 1980 Cees Rotteveel Maarten Surtel - Minnelied
Johannes Brahms - Twee liederen
Johannes Brahms - Begräbnisgesang
Hendrik Andriessen - Due Madrigali
Julius Röntgen - Oude Nederlandse dansen
Joseph Haydn - Celloconcert in D
Franz Schubert - Symfonie no. 5
Sacramentskerk, Delft Peter Ypma - cello
28 november 1980 Cees Rotteveel
Karel Smagge
Negro spiritual - Let us break bread together
Robert Schumann - Sommerlied
Robert Schumann - Zigeunerleben
Johannes Brahms - Zigeunerlieder
George Frideric Handel - Water Music
Wolfgang Amadeus Mozart - Vioolconcert in D
Wolfgang Amadeus Mozart - Sinfonie Concertante in Es
Erik Satie - Trois petites pièces montées
Claude Debussy - Petite Suite
Sacramentskerk, Delft Lu van Albada - viool
Kees van der Zanden - piano
Janneke Lanbert - hobo
Kees Reijnders - klarinet
Arnold van Haaften - hoorn
Geert Schmidt - fagot
20 maart 1981 Cees Rotteveel Johann Sebastian Bach - Johannes Passion Maria van Jessekerk, Delft Harry Geraerts - tenor (evangelist)
René Slot - bas (Christus)
Coby Dijk - sopraan
Frans Blok - countertenor
Adriaan Wouters - tenor
Wout Oosterkamp - bas
5 juni 1981 Daan Admiraal William Boyce - Symfonie no. 1
Wolfgang Amadeus Mozart - Divertimento voor 10 blazers
Franz Schubert - Mis in G
Joseph Haydn - Symfonie in Es 'mit dem Paukenwirbel'
Sacramentskerk, Delft
27 november 1981 Daan Admiraal Ludwig van Beethoven - Symfonie no. 1
Maurice Ravel - Suite 'Ma mère l'oye'
Wolfgang Amadeus Mozart - Mis in C 'Krönungsmesse'
Sacramentskerk Joke van Makkenes - sopraan
Ingrid van de Ven - alt
Frank Fritschy - tenor
René Slot - bas
4 juni 1982 Daan Admiraal Gabriel Fauré - Pelléas et Mélisande
Maarten Surtel - The Flower
Paul Hindemith - 5 Stukken voor strijkorkest
Igor Strawinsky - Symfonie voor blazers
Constant Lambert - The Rio Grande
Open Hof, Delft
17 december 1982 Daan Admiraal Benjamin Britten - Choral Dances uit Gloriana
Joseph Haydn - Symphony no. 100
Charles Gounod - Petite symphonie
Francesco Durante - Magnificat
Camille Saint-Saëns - Carnaval des animeaux
Open Hof, Delft
3 juni 1983
4 juni 1983
Daan Admiraal
Bob Brouwer
Zoltán Kodály - Psalmus Hungaricus
Antonín Dvořák - Te Deum
Gabriel Fauré - Requiem
Open Hof, Delft
De Doelen, Rotterdam
In samenwerking met Erasmusica
Trudi Koeleman - sopraan
Zoltan Kóvacs - tenor
Charles van Tassel - bas
13 december 1983 Daan Admiraal Sergej Prokofjev - Alexander Nevsky (ter ondersteuning van de film) Faculteit Bouwkunde zaal A, Delft Ingrid van de Ven - mezzosopraan

1984 - 1988Edit

Datum Dirigent Programma Locatie Bijzonderheden
25 mei 1984 Daan Admiraal Ludwig van Beethoven - Elegischer Gesang
Johannes Brahms - Schicksalslied
Antonín Dvořák - Symfonie no. 8
Béla Bartók - Vijf Hongaarse liederen
Zoltán Kodály - Mátrai képek
Open Hof, Delft Ingrid van de Ven - mezzosopraan
24 november 1984 Daan Admiraal Carl Orff - Carmina Burana
Sergej Prokofjev - Alexander Nevsky
Stadsdoelen, Delft Met medewerking van De Buddies en het Kamerkoor Muzisch Centrum
Marjan Blok - sopraan
Ingrid van de Ven - Mezzosopraan
Peter Kokkelmans - tenor
Charles van Tassel - bas
14 december 1984 Daan Admiraal Francis Poulenc - Gloria
Wolfgang Amadeus Mozart - Vesperae Solennes de Confessore
Hendrik Andriessen - Ricercare
Immanuelkerk, Delft
31 mei 1985 Daan Admiraal Henry Purcell - Te Deum in D
Edward Elgar - Serenade in E
Richard Strauss - Serenade in E
Igor Stravinsky - Mis
Wolfgang Amadeus Mozart - Symfonie no. 35 'Haffner'
Immanuelkerk, Delft Prity Coles - sopraan
Judith van Leeuwen - sopraan
Guurtje Schermer - alt
Marie José Jongstra - alt
Jan Willem Westerhuis - tenor
Onno Kleyn - bas
13 december 1985 Daan Admiraal Joseph Haydn - Te Deum für die Kaiserin Marie Therese
Johannes Brahms - Nänie
Hugo Distler - Ein Stündlein wohl für Tag
Johann Koch - Tanz Mädchen tanz
Robert Schumann - Symfonie no. 4
Immanuelkerk, Delft
2 april 1986 Daan Admiraal Joseph Haydn - Te Deum für die Kaiserin Marie Therese RAI, Amsterdam
30 mei 1986
1 juni 1986
Daan Admiraal Zoltán Kodály - Dansen van Galanta
Johann Sebastian Bach - Jesu meine Freude
Johannes Brahms - Concert voor viool en orkest no. 1
Immanuelkerk, Delft
Lambertuskerk, Rotterdam
Peter Brunt - viool
12 december 1986 Daan Admiraal Jan Václav Voříšek - Symphonie in D
Nikolai Rimsky-Korsakov - Russische volksliederen
Sionskerk, Delft In samenwerking met Toonkunstkoor Leiden
12 juni 1987
14 juni 1987
Daan Admiraal Joseph Haydn - Harmoniemesse
Dmitri Sjostakovitsj - Symfonie no. 5
Sionskerk, Delft
Nieuwe Kerk, Den Haag
Solisten onbekend
10 december 1987
11 december 1987
Daan Admiraal
Hans van der Toorn
Johannes Brahms - Schicksalslied
Béla Bartók - Pianoconcert no. 2
Francis Poulenc - Les Bîches
Igor Stravinsky - Psalmensymfonie
Stadsgehoorzaal, Leiden
TU-Aula, Delft
Frank Mol - piano
3 juni 1988
10 juni 1988
Daan Admiraal George Gershwin - An American in Paris
Erik Satie - Parade
Arthur Honegger - Le roi David
TU-Aula, Delft
Oude Kerk, Rijswijk
Pauline van der Werff - sopraan
Sasja Hunnego - alt/mezzosopraan
Paul van der Bemt - tenor
Frans Huyts - bariton
9 december 1988 Daan Admiraal Antonín Dvořák - Celloconcert
Bohuslav Martinů - Legende rond de rook van de aardappelvuren
Leoš Janáček - Lachische dansen
TU-Aula, Delft Pieter Wispelwey - cello

1989 - 1993Edit

Datum Dirigent Programma Locatie Bijzonderheden
3 februari 1989
5 februari 1989
Daan Admiraal Johannes Brahms - Symfonie no. 1
Leoš Janáček - Glagolitische mis
Stadsgehoorzaal, Leiden
Concertgebouw, Amsterdam
Ingrid Kapelle - sopraan
Sasja Hunnego - alt
Marten Smeding - tenor
René Linnenbank - bas
27 mei 1989 Daan Admiraal Samuel Barber - Adagio voor strijkers
Leonard Bernstein - Chichester Psalms
George Gershwin - Rhapsody in Blue
Carlos Chávez - La paloma azul
Aaron Copland - El Salón México
TU-Aula, Delft Paulien van der Werff - sopraan
Frank Mol - piano
8 december 1989 Daan Admiraal César Franck - Symfonie in D
Wolfgang Amadeus Mozart - Requiem
Sacramentskerk, Delft Irene Maessen - sopraan
Sasja Hunnego - alt
Jan Schouten - tenor
Romain Bischoff - bas
31 mei 1990 Daan Admiraal Igor Stravinsky - Les noces
Igor Stravinsky - Le sacre du printemps
TU-Aula, Delft Hieke Meppelink - sopraan
Rita Dams - mezzosopraan
Ioan Micu - tenor
Emile Godding - bas
Michiel Weitner - cymbalom
29 november 1990
30 november 1990
Daan Admiraal Giuseppe Verdi - Requiem Maria van Jessekerk, Delft Met medewerking van de Koninklijke Zangvereniging 'Excelsior'
m.m.v. de tenoren van Toonkunstkoor Leiden
Ingrid Kapelle - sopraan
Annett Andriessen - alt/mezzosopraan
Anton Trommelen - tenor
Hans Scheijen - bas
2 mei 1991
4 mei 1991
Daan Admiraal Benjamin Britten - War Requiem De Doelen, Rotterdam
Concertgebouw, Amsterdam
In samenwerking met VU-orkestHieke Meppelink - sopraan
Bernard Loonen - tenor
Romain Bischoff - bas
30 mei 1991
2 juni 1991
Daan Admiraal Arnold Schönberg - Begleitmusik zu einer Lichtspielszéne
Johann Sebastian Bach - uit Cantate no. 60 'Es ist genug'
Alban Berg - Vioolconcert 'Dem andenken eines Engels'
Béla Bartók - Vier Slowaakse volksliederen
Béla Bartók - Concert voor orkest
TU-Aula, Delft
Hartebrugkerk, Leiden
Joan Berkhemer - viool
12 december 1991 Daan Admiraal Enrique Granados - Goyescas
- Manuel de Falla - El sombrero de tres picos
TU-Aula, Delft Machteld Baumans - sopraan
Xandra Mizée - mezzosopraan
Alex Vermeulen - tenor
Mitchell Sandler - bariton
14 mei 1992
15 mei 1992
27 mei 1992
Daan Admiraal Johan Wagenaar - Ouverture 'Cyrano de Bergerac'
Carlos Micháns - Correspondances (opdrachtcompositie)
Sem Dresden - De wijnen van Bourgondië
Henk Badings - Symfonie no. 3
TU-Aula, Delft
Geertekerk, Utrecht
TU-Aula, Delft (besloten concert)
Lustrumconcert TU Delft
Udo Reinemann - bariton
10 december 1992
11 december 1992
Daan Admiraal Olivier Messiaen - Les offrandes oubliées
Francis Poulenc - Stabat Mater
Camille Saint-Saëns - Symfonie no. 3 'Orgelsymfonie'
Sacramentskerk, Delft Met medewerking van Leids Studenten Koor en Orkest Collegium Musicum
Elma van den Dool - sopraan
Marianna Marras - orgel
13 mei 1993
14 mei 1993
15 mei 1993
16 mei 1993
Daan Admiraal Zoltán Kodály - Psalmus Hungaricus
Dmitri Sjostakovitsj - Symfonie no. 6
Albert Roussel - Aeneas
Marekerk, Leiden
Sacramentskerk, Delft
De Duif, Amsterdam
Janskerk, Utrecht
Lustrumtournee 1993
Marten Smeding - Tenor
17 december 1993 Daan Admiraal
Leo Rijkaart
Gustav Holst - The Planets
Constant Lambert - The Rio Grande
Ralph Vaughan Williams - Five Tudor Portraits
TU-Aula, Delft Myra Kroese - mezzosopraan
Jelle Draijer - bariton
Christel Somers - piano

1994 - 1998Edit

Datum Dirigent Programma Locatie Bijzonderheden
18 mei 1994
19 mei 1994
Daan Admiraal
Leo Rijkaart
Franz Schubert - Mis in Es
Gustav Mahler - Symfonie no. 1
Sacramentskerk, Delft Mariët Kaasschieter - sopraan
Nicoline Bovens - mezzosopraan
Henk Gunneman - tenor
Otto Bouwknegt - tenor
Mitchell Sandler - bas
10 december 1994 Daan Admiraal
Leo Rijkaart
Krzysztof Penderecki - Lacrimosa
Krzysztof Penderecki - Stabat Mater
Karol Szymanowski - Stabat Mater
Witold Lutosławski - Concert voor orkest
Sacramentskerk, Delft Dsjoke Winkler-Prins - sopraan
Helena Rasker alt
Romain Bischoff - bariton
10 mei 1995
12 mei 1995
13 mei 1995
14 mei 1995
Daan Admiraal
Leo Rijkaart
Johannes Brahms - Gesang der Parzen
Zoltán Kodály - Mátrai képek
Alexander Borodin - Polowetser dansen
Dmitri Sjostakovitsj - Symfonie no. 10
Geertekerk, Utrecht
TU-Aula, Delft
Prinsekerk, Rotterdam
De Duif, Amsterdam
19 december 1995
20 december 1995
Daan Admiraal Gustav Mahler - Symfonie no. 2 'Auferstehung' Maria van Jessekerk, Delft Met mederwerking van Cantamus Alati
Margareth Beunders - alt
12 april 1996
15 april 1996
17 april 1996
19 april 1996
21 april 1996
24 april 1996
29 april 1996
30 april 1996
5 mei 1996
Daan Admiraal Kees Olthuis - François Guyon Theater de Veste, Delft Jehan François Boucher - regie
Herman van Elteren - decor en kostuums
Jeroen Visser - licht
Leo Rijkaart - koorinstudering
Frans Fiselier - Balthazar Gerards
Maartje de Lint - Elise
Palle Fuhr Jorgensen - Willem van Oranje
Esther Been - Louise de Coligny
Charles van Tassel - Hertog van Parma
Andrea Poddighe - D'Assonleville
Willem-Jan van Deuveren - De Villiers
Anton Saris - Dirk Minnesang
Matthijs van de Woerd - Hellebaardier
Gijs Nijkamp - Hellebaardier
Rob Vinkenoog - Ruwe Delftenaar
Jeroen Manders - Ruwe Delftenaar
Nelleke Guequierre - Wasvrouw
11 december 1996
12 december 1996
14 december 1996
Daan Admiraal
Leo Rijkaart
Pjotr Iljitsj Tsjaikovsky - Delen uit de liturgie van St Johannes Chrysostomos
Pjotr Iljitsj Tsjaikovsky - Vioolconcert in D
Dmitri Sjostakovitsj - Liederen uit de 'Tien gedichten'
Igor Stravinsky - Petroesjka
Sacramentskerk, Delft (11 en 12 december)
Prinsekerk, Rotterdam
Hebe Mensinga - viool
5 juni 1997
7 juni 1997
Daan Admiraal
Leo Rijkaart
Francis Poulenc - Salve Regina
Francis Poulenc - Quatre petites de François d'Assise
Francis Poulenc - Gloria
Sergej Prokofjev - Symfonie no. 6
Claude Debussy - Prélude à l'après-midi d'un faune
Maria van Jessekerk, Delft
Prinsekerk, Rotterdam
Hieke Meppelink - sopraan
23 januari 1998
24 januari 1998
Daan Admiraal Modest Moussorgsky - Schilderijen van een tentoonstelling
Antonín Dvořák - Symfonie no. 9 'Uit de nieuwe wereld'
Sacramentskerk, Delft
Prinsekerk, Rotterdam
25 maart 1998
26 maart 1998
27 maart 1998
Leo Rijkaart Johann Sebastian Bach - Matthäus Passion (geënsceneerd) Maria van Jessekerk, Delft Met medewerking van Maasstedelijk Jongenskoor, Rotterdam
Jehan François Boucher - regie
Henk Gunneman - tenor (evangelist)
Matthijs van de Woerd - bas (Christus)
Maria-Luz Alvarez - sopraan
Francine van der Heijden - sopraan
Harda van Wageningen - alt
Sigurd van Lommel - altus
Eitan Sorek - tenor
Pedro Adaragga - bas (Judas)
Arjen Veenhuizen - bas
23 mei 1998
Daan Admiraal Antonín Dvořák - Te Deum
Pjotr Iljitsj Tsjaikovsky - Ouverture 1812
Carl Orff - Carmina Burana
Markt, Delft Met medewerking van Saluutbatterij Atkins, Noordwijk
Marianne Maras - carillon
4 juni 1998
5 juni 1998
Daan Admiraal
Leo Rijkaart
Béla Bartók - De wonderbaarlijke Mandarijn
Zoltán Kodály - Liederen
Johannes Brahms - Symfonie no. 4
Sacramentskerk, Delft
Prinsekerk, Rotterdam
16 december 1998
17 december 1998
Daan Admiraal
Leo Rijkaart
Igor Stravinsky - Mis
Igor Stravinsky - Psalmensymfonie
Dmitri Sjostakovitsj - Symfonie no. 7 'Leningrad'
Maria van Jessekerk, Delft

1999 - 2003Edit

Datum Dirigent Programma Locatie Bijzonderheden
4 juni 1999
5 juni 1999
Daan Admiraal
Leo Rijkaart
Leonard Bernstein - Ouverture Candide
Ralph Vaughan Williams - Dona Nobis Pacem
Samuel Barber - Reincarnations
Aaron Copland - Symfonie no. 3
Sacramentskerk, Delft
Prinsekerk, Rotterdam
Wilma Franchimon - sopraan
Pieter Hendriks - bariton
9 december 1999
10 december 1999
Daan Admiraal
Leo Rijkaart
Olivier Messiaen - O Sacrum Convivium
Olivier Messiaen - Les offrandes oubliées
Gabriel Fauré - Requiem
Alexander von Zemlinsky - Lyrische symfonie
Sacramentskerk, Delft
Prinsekerk, Rotterdam
Angelina Ruzzafante - sopraan
Werner van Mechelen - bariton
28 mei 2000
30 mei 2000
31 mei 2000
3 juni 2000
Daan Admiraal
Gilles Michels
George Frideric Handel - Coronation Anthems
Edvard Grieg - Funeral March
Benjamin Britten - Cantata Misericordium
Daan Manneke - Ruimten
Igor Stravinsky - De Vuurvogel
Abbazia di San Bartolomeo, Capannoli
Santa Croce, Florence
Santa Maria in Provenzana, Siena
Prinsekerk, Rotterdam
Sebastian Brouwer - tenor
Marc Pantus - bariton
7 december 2000
8 december 2000
Daan Admiraal
Gilles Michels
Lajos Bárdos - Libera me
Benjamin Britten - Sinfonia da Requiem
Richard Strauss - Tod und Verklärung
Wolfgang Amadeus Mozart - Requiem
Maria van Jessekerk, Delft
Prinsekerk, Rotterdam
Caroline Stam - sopraan
Liduin Stumpel - alt
Paul Goddé - tenor
Matthijs Mesdag - bas
11 mei 2001
15 mei 2001
Daan Admiraal Gustav Mahler - Symfonie no. 3 Maria van Jessekerk, Delft
Concertgebouw, Amsterdam
Met medewerking van Collegium Musicum Leiden
m.m.v. Concertkoor Zangschool Zuid-Holland
Margareth Beunders - alt
6 december 2001
7 december 2001
Daan Admiraal
Gilles Michels
Joseph Haydn - Harmoniemesse
Arnold Schönberg - Kol Nidre
Béla Bartók - Concert voor Orkest
Sacramentskerk, Delft
Prinsekerk, Roterdam
Lara Diamond - sopraan
Valérie Friesen - alt
Geert Berghs - tenor
Serge Novique - bas
17 mei 2002
21 mei 2002
Daan Admiraal
Gilles Michels
Samuel Barber - Sure on this shining Night
Samuel Barber - The Monk and his Cat
Samuel Barber - Under the Willow Tree
Francis Poulenc - Gloria
Sergej Prokofjev - Symfonie no. 5
Prinsekerk, Rotterdam
Oude Kerk, Delft
Lustrumconcert TU Delft
Caroline Stam - sopraan
6 december 2002
7 december 2002
Daan Admiraal
Gilles Michels
Henry Purcell - Funeral Sentences
Witold Lutosławski - Musique funèbre
Leonard Bernstein - Chichester Psalms
Igor Stravinsky - Le sacre du printemps
Maria van Jessekerk, Delft
Prinsekerk, Rotterdam
25 mei 2003
26 mei 2003
Daan Admiraal
Gilles Michels
Edvard Grieg - Funeral March
Wolfgang Amadeus Mozart - Te Deum
Leonard Bernstein - Chichester Psalms
Richard Strauss - Also sprach Zarathustra
Ecole centrale de Paris, Parijs
Eglise Saint Roche, Parijs
28 mei 2003
2 juni 2003
Daan Admiraal
Gilles Michels
Hector Berlioz - Messe solennelle
Richard Strauss - Also sprach Zarathustra
Eurogress Halle, Aken
De Doelen, Rotterdam
In samenwerking met Collegium Musicum Aachen
Marjorie Ginczinger - sopraan
André Post - tenor
Werner van Mechelen - bas
4 december 2003
9 december 2003
Daan Admiraal
Gilles Michels
Franz Liszt - Motetten
Wolfgang Amadeus Mozart - Vesperae Solennes de Confessore
Petr Eben - Prager Te Deum
Gustav Mahler - Symfonie no. 6
Pastoor van Arskerk, Delft
Dr. Anton Philipszaal, Den Haag
Annet Lans - sopraan
Hetty Jansen - alt
Remco Nitschelm - tenor
Jan Douwes - bas

2004 - 2008Edit

Datum Dirigent Programma Locatie Bijzonderheden
11 juni 2004
13 juni 2004
Daan Admiraal
Gilles Michels
Paul Hindemith - Symfonische metamorfosen
Richard Strauss - Vier letzte Lieder
Anton Bruckner - Mis in F
Westerkerk, Amsterdam
TU-Aula, Delft
In samenwerking met Groot Concertkoor Amsterdam
Dorothy Grandia - sopraan
Hester Dam - alt
Aart Mateboer - tenor
Frans Huyts - bas
2 december 2004
3 december 2004
Daan Admiraal
Gilles Michels
Benjamin Britten - Four Sea Interludes uit Peter Grimes
Sergej Prokofjev - L'amour des trois oranges
Benjamin Britten - Saint Nicolas, a cantata
Pastoor van Arskerk, Delft
Prinsekerk, Rotterdam
Richard Zook - tenor
4 mei 2005 Daan Admiraal
Gilles Michels
Silvère van Lieshout
Benjamin Britten - War Requiem Nieuwe Kerk, Delft In samenwerking met Toonkunst Rotterdam
m.m.v. Musicanti Kinder- en Jeugdkoor
Claudia Patacca - sopraan
Pascal Pittie - tenor
Pieter Hendriks - bariton
18 juni 2005
23 juni 2005
Daan Admiraal
Gilles Michels
Johann Sebastian Bach - Cantate no. 4 'Christ lag in Todes Banden'
Dmitri Sjostakovitsj - Symfonie no. 8
Adelbertkerk, Delft
Dr. Anton Philipszaal, Den Haag
29 november 2005
1 december 2005
Daan Admiraal Richard Wagner - Vorspiel en Isoldes Libestod uit Tristan und Isolde
Antonín Dvořák - Concert voor cello en orkest
Pjotr Iljitsj Tsjaikovsky - Symfonie no. 6
Sacramentskerk, Delft
Stadsgehoorzaal, Leiden
Doris Hochscheid - cello
18 december 2005 Gilles Michels Leoš Janáček - Otče náš
John Tavener - The Lamb
anoniem - Gaudens in Domino
anoniem - Novo Profusi Gaudio
Guillaume Dufay - Ave Regina Coelorum
Benjamin Britten - A Ceremony of Carols
Cyrillus Kreek - Taaveti Laulud no. 104, 121 en 141
Pjotr Iljitsj Tsjaikovsky - Legende uit 16 liederen voor kinderen op. 54
Knut Nystedt - Laudate
Adelbertkerk, Delft Koorconcert
In samenwerking met het PAN kamerkoor
18 februari 2006
19 februari 2006
Gilles Michels Giuseppe Verdi - Messa da Requiem Rathaus, Aken
Elandstraatkerk, Den Haag
Dorothy Grandia - sopraan
Ina Boersma - mezzosopraan
Aart Mateboer - tenor
Pieter Hendriks - bas
7 mei 2006
9 mei 2006
10 mei 2006
11 mei 2006
2 juni 2006
Daan Admiraal
Gilles Michels
Zoltán Kodály - Pange Lingua
Maurice Duruflé - Requiem
Hector Berlioz - Symphonie fantastique
Petőfi Sándor Művelődési Központ, Gödöllő
Balaton Központ, Balatonfüred
Aula Technische Universiteit Budapest
Richter János terem, Győr
TU-Aula, Delft
Solisten onbekend
23 januari 2007
25 januari 2007
Daan Admiraal
Gilles Michels
Jan Pieterszoon Sweelinck - Chromatische fantasie
Ton de Leeuw - Invocations
Otto Ketting - Symfonie no. 1
Tristan Keuris - Arcade
Chiel Meijering - Moondrops (opdrachtcompositie)
Margriet van Reisen - mezzosopraan Jubileumconcertreeks Daan Admiraal
17 maart 2007 Gilles Michels Johann Sebastian Bach - Johannes Passion Oude Kerk, Delft Robbert Overpelt - tenor (evangelist)
Marc Pantus - bas (Christus)
Nienke Oostenrijk - sopraan
Ina Boersma - alt
Govert Valkenburg - tenor
Jasper Schweppe - bas
7 juni 2007
8 juni 2007
Daan Admiraal
Gilles Michels
Johannes Brahms - Schicksalslied
Anton Bruckner - Motetten
Gustav Mahler - Symfonie no. 5
Elandstraatkerk, Den Haag
Maria van Jessekerk, Delft
24 januari 2008
25 januari 2008
Daan Admiraal
Gilles Michels
Anton Webern - Passacaglia für Orchester
Arnold Schönberg - Theme and Variations op. 43b
Johannes Brahms - Ein deutsches Requiem
Maria van Jessekerk, Delft
Dr. Anton Philipszaal, Den Haag
Claudia Patacca - sopraan
Frans Fiselier - bariton
13 april 2008
15 april 2008
16 april 2008
17 april 2008
22 april 2008*
Daan Admiraal
Gilles Michels
Wolfgang Amadeus Mozart - Requiem
Sergej Rachmaninov - Symfonie no. 2
Kreuzkirche, Hamburg-Kirchdorf
Danmarks Tekniske Universitet - Lyngby
Sankt Johannes Kyrka, Malmö
Sankt Pauls Kirke, Kopenhagen
TU-Aula, Delft*
Frederikke Kampmann - sopraan
Isabel Delemarre - sopraan*
Simone Pedersen - alt
Michelle Mallinger - alt*
Otte Ottesen - tenor
Matevz Kajdiz - tenor*
Rasmus Kure Thomsen - bas
László Jekl - bas*
5 september 2008 Daan Admiraal Sergej Prokofjev - Suite uit Romeo en Julia
Guus Westdorp - Hymne van Delft (wereldpremière)
Michail Glinka - Ouverture uit Ruslan en Ludmilla
Aleksander Borodin - Polowetser dansen uit Prins Igor
Georges Bizet - Les Voici uit Carmen
Giuseppe Verdi - Va, pensiero uit Nabucco
Giuseppe Verdi - La donna è mobile uit Rigoletto
Charles Gounod - Déposons les armes, gloire immortelle de nos aïeux uit Faust
Richard Wagner - Treulich gefürt uit Lohengrin
Giacomo Puccini - Nessun Dorma uit Turandot
Markt, Delft David Watkin-Holmes - tenor
17 december 2008
18 december 2008
19 december 2008
Daan Admiraal
Chris Pouw
Claudio Monteverdi - Kerstvespers
Ottorino Respighi - Pini di Roma
Luigi Dallapiccola - Variaties voor orkest
Gofredo Petrassi - Concert voor orkest nr. 1
Haagse Hogeschool, Den Haag
Maria van Jessekerk, Delft
Prinsekerk, Rotterdam
Katrien Nauwelaerts - sopraan
Janneke Daalderop - sopraan
Yvonne Kok - alt
Marloes Kouwenberg - alt
Sander van der Ven - tenor
Robert Brouwer - bas
Frank de Ruyter - bas

2009 - 2013Edit

2014 - 2018Edit

Externe linksEdit

Sjabloon:Navigatie muziekverenigingen Nederland studenten

ReferentiesEdit


Citefout: De tag <ref> bestaat, maar de tag <references/> is niet aangetroffen